Banner

Acest site este confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Titlu

POSDRU/189/2.1/G/156253: "PrakTIC-A: Liant de clasa superioara pentru CariERA!"

Rezultate

A1 Managementul de proiect:

R1.1 - echipa de proiect constituita, R1.2 – 1 plan de management si implementare realizat, R1.3 – 1 plan de monitorizare si raportare realizat, R1.4 – 1 plan de management financiar realizat, R1.5 – 2 cereri de rambursare depuse/4 cereri de plata depuse, R1.6 – 2/4 rapoarte de audit aferente CR/CP realizate, R1.7 – 1 plan de achizitii realizat, R1.8 – 11 documentatii de achizitii realizate.

Link invalid

A2 Consilierea si orientarea profesionala a studentilor:

R2.1 - 1 pachet de materiale suport pentru activitatea de consiliere si orientare profesionala realizat, R2.2 – 1 set de baterii de teste achizitionat, R2.3 – 150 de studenti selectati. R2.4 – 150 de formulare de inscriere completate, R2.5 – 1 portofoliu cu angajatori interesati de sustinerea stagiilor de practica, R2.6 – minim 150 de studenti consiliati. R.2.7 – 1 raport final de consiliere si orientare profesionala.

A3 Desfasurarea stagiilor de practica:

R3.1 – 1 pachet complet de documentatie suport pentru sustinerea practicii, R.3.2 – 1 metodologie de organizare a stagiilor de practica realizata, R.3.3 – 1 set de documente administrative privind derularea practicii semnat de catre solicitant, studenti si angajatori, R3.4 – 150 de studenti finalizeaza stagiul de practica, R3.5 – 1 raport final de activitate realizat. R3.6 – 150 de caiete de practica completate, R3.7 – 1 raport de monitorizare intermediara a activitatii de practica, R3.8 – 150 de rapoarte de evaluare a rezultatelor obtinute de studenti, R3.9 – 150 de recomandari vocationale emise, R3.10 – 150 de subventii acordate.

A4 Dezvoltare și implementare instrumente informatice:

R4.1 – 1 infrastructura hardware si software instalata, R4.2 – 1 set de specificatii definit, R4.3 – 1 platforma informatica pentru gestionarea GT dezvoltata , testata si implementata cu succes, R4.4 – 1 aplicatie de evaluarea a rezultatelor obtinute de studenti implementata si configurata

A5 Informarea si publicitatea proiectului:

R.5.1 – 1 plan de informare si publicitate realizat, R5.2 – 1 campanie de informare si publicitate derulata (Afise 200 buc, Pliante 200 buc, Brosuri 200 buc, Blocknotes 200 buc, Mape 200 buc, Roll-up 4 buc, Pixuri200 buc, Stick usb 200 buc, Anunturi presa 3 buc), R5.3 – 1 site de proiect dezvoltat si actualizat constant, R5.4 – 2 conferinte (lansare si final) sustinute.