Banner

Acest site este confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Titlu

POSDRU/189/2.1/G/156253: "PrakTIC-A: Liant de clasa superioara pentru CariERA!"

Activități

În perioada de implementare a proiectului au fost derulate acțiuni specifice celor cinci tipuri de activități menționate în Contractul de finanțare și în Planul de management și implementare al proiectului:

  • Managementul de proiect;
  • Consilierea și orientarea profesională a studenților;
  • Desfășurarea stagiilor de practică;
  • Dezvoltarea și implementarea instrumentelor informatice;
  • Informarea și publicitatea proiectului.

 Link invalid

Managementul de proiect s-a concretizat în activităţi de organizare, planificare, execuţie, urmărirea contractelor   de   achiziţii,   managementul   schimbărilor,   managementul   riscurilor,   evaluarea   rezultatelor, asigurarea calităţii, monitorizare, control și evidenţă financiar-contabilă.