Banner

Acest site este confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Titlu

POSDRU/189/2.1/G/156253: "PrakTIC-A: Liant de clasa superioara pentru CariERA!"

Parteneri

Solicitantul (UPG-Ploieşti) este o instituţie de învăţământ superior de stat cu o bogată tradiţie şi rezultate meritorii în învăţământul superior românesc.

De asemenea Solicitantul posedă dotări la standarde moderne impuse de normele internaţionale în vigoare.

Link invalid

Învăţământul tehnic superior din cadrul universităţii cuprinde două componente: o componentă cu profil unic în România, care pregăteşte specialişti în domeniul industriei de petrol şi gaze (geologie, foraj-extracţie, transport, utilaj, prelucrare); o altă componentă care pregăteşte specialişti în domenii de mare actualitate şi importanţă economică precum: electronic, electromecanic, ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor, inginerie economică, ingineria mediului, informatică industrială.

Solicitantul pregăteste specialişti în domeniile: filologie, ştiinţele educaţiei, chimie, informatică, matematică, economie, ştiinte administrative.

Solicitantul are implementat un sistem de management al calităţii care până în prezent şi-a dovedit eficienţa în ceea ce priveşte organizarea proceselor şi controlul documentelor specifice mediului academic.

Solicitantul a dezvoltat parteneriate cu societăţi autorizate în domeniul managementului calităţii şi cu universităţi din ţară în vederea formării de auditori pentru sisteme integrate de management.

Solicitantul a implementat proiecte POSDRU care vizeaza corelarea invatarii cu piata fortei de munca, insertia absolventilor, cum ar fi: Proiect POSDRU ID 62689-Formarea personalului universitar şi a studenţilor în utilizarea instrumentelor informatice moderne în domeniul managementului universitar, Proiect POSDRU/60/2.1/S/41750 - Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior, Proiect POSDRU 80/2.3/S/49718: "Parteneriat pentru formarea profesională continuă în vederea calificării/recalificării" si altele. Solicitantul a implementat cu success numereoase proiecte cu finantare europeana, (POSDRU, POSCCE etc.) avand o vasta experienta in gestionarea bugetelor unor astfel de proiecte.

Partenerul (SOFTBYTE SOLUTION) are o bogata experienta in realizarea de aplicatii software , la comanda, in special pentru mediile educationale.

Partenerul a dezvoltat continuturi de e-learning pentru platforme nationale de invatamant din mai multe tari, a dezvoltat aplicatii de gestiune de baze de date pentru institutii de invatamant, a dezvoltat o serie de alte aplicatii web.

Deasemenea, Partenerul are experienta in domeniul serviciilor privind gestionarea resurselor umane.

Partenerul este certificat ISO 9001 de catre TUV Germania.

Prin implementarea cu succes a proiectului REGIO, masura 4.3 : “Servicii competitive şi soluţii inteligente pentru societatea informaţionala”, Partenerul a capatat experienta si in ceea ce priveste gestionarea bugetului unui proiect cu finantare europeana.