Proiectul pe scurt

În Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești se derulează proiectul POSDRU/189/2.1/G/156253 cu titlul „ PrakTIC-A: Liant de clasa superioară pentru CariERA!”, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară nr. 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.

Citește mai departe:Proiectul pe scurt

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru 150 de studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant (licenta si master), in vederea facilitarii tranzitiei acestora de la scoala la viata activa pe piata muncii, in domenii profesionale relevante specializarii studiate si pe baza unor sesiuni de consiliere vocationala personalizata.

Citește mai departe:Obiective

Parteneri

Solicitantul (UPG-Ploieşti) este o instituţie de învăţământ superior de stat cu o bogată tradiţie şi rezultate meritorii în învăţământul superior românesc.

De asemenea Solicitantul posedă dotări la standarde moderne impuse de normele internaţionale în vigoare.

Citește mai departe:Parteneri

Activități

În perioada de implementare a proiectului au fost derulate acțiuni specifice celor cinci tipuri de activități menționate în Contractul de finanțare și în Planul de management și implementare al proiectului:

Citește mai departe:Activități

Rezultate

A1 Managementul de proiect:

R1.1 - echipa de proiect constituita, R1.2 – 1 plan de management si implementare realizat, R1.3 – 1 plan de monitorizare si raportare realizat, R1.4 – 1 plan de management financiar realizat, R1.5 – 2 cereri de rambursare depuse/4 cereri de plata depuse, R1.6 – 2/4 rapoarte de audit aferente CR/CP realizate, R1.7 – 1 plan de achizitii realizat, R1.8 – 11 documentatii de achizitii realizate.

Citește mai departe:Rezultate