În perioada de implementare a proiectului au fost derulate acțiuni specifice celor cinci tipuri de activități menționate în Contractul de finanțare și în Planul de management și implementare al proiectului:

  • Managementul de proiect;
  • Consilierea și orientarea profesională a studenților;
  • Desfășurarea stagiilor de practică;
  • Dezvoltarea și implementarea instrumentelor informatice;
  • Informarea și publicitatea proiectului.

 Link invalid

Managementul de proiect s-a concretizat în activităţi de organizare, planificare, execuţie, urmărirea contractelor   de   achiziţii,   managementul   schimbărilor,   managementul   riscurilor,   evaluarea   rezultatelor, asigurarea calităţii, monitorizare, control și evidenţă financiar-contabilă.