Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru 150 de studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant (licenta si master), in vederea facilitarii tranzitiei acestora de la scoala la viata activa pe piata muncii, in domenii profesionale relevante specializarii studiate si pe baza unor sesiuni de consiliere vocationala personalizata.

 Link invalid

 

Obiectivele specifice / operationale ale proiectului

  • Consilierea si orientarea vocationala specializata pentru un grup tinta de 150 de studenti (licenta si master) in vederea identificarii unui traseu profesional personalizat pentru fiecare student ce va urma stagiul de practica in perioada de implementare a proiectului.
  • Incadrarea unui numar de 150 de studenti (licenta si master) in stagii personalizate de practica, timp de 120 de ore/student, in cadrul unor institutii de profil specific specializarii studentilor si evaluarea rezultatelor obtinute la finalizarea activitatii de practica.
  • Implementarea a doua aplicatii informatice in vederea gestionarii si monitorizarii grupului tinta, precum si pentru procesul de evaluare a rezultatelor obtinute de studenti in urma sesiunii de practica.
  • Promovarea si informarea, in regiunea de implementare, asupra conceptului de stagii de practica in randurile studentilor precum si al angajatorilor astfel incat sa se constientizeze nevoia unui demers concret in vederea tranzitiei de la scoala la viata activa.