În Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești se derulează proiectul POSDRU/189/2.1/G/156253 cu titlul „ PrakTIC-A: Liant de clasa superioară pentru CariERA!”, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară nr. 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.

Tema proiectului, de strictă actualitate atât în mediul academic dar și în cel socio-economic, își demonstrează oportunitatea prin intenția de dezvoltare a aptitudinilor de muncă la studenții înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master), în vederea facilitării tranziției acestora de la școală la viața activă pe piața muncii, in domenii profesionale relevante specializării studiate.